ਬ੍ਰੋਵੌਰਟ ਪਾਰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੈਰਾਜ ਸੇਲਇਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਮਿ communitiesਨਿਟੀਆਂ- ਹਡਸਨ ਬੇ ਪਾਰਕ, ​​ਮਾਈਫਾਇਰ ਅਤੇ ਕੈਲਸੀ ਵੁੱਡਲੌਨ ਖਰੀਦੋ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵੇਸਟਸਾਈਡ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਗੈਰੇਜ ਸੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!

ਵੈਸਟਸਾਈਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੈਰੇਜ ਸੇਲ

ਜਦੋਂ: ਜੂਨ 8, 2019
ਟਾਈਮ: 8am - 4pm
ਕਿੱਥੇ: ਹਡਸਨ ਬੇ ਪਾਰਕ, ​​ਮੇਫੈਅਰ ਅਤੇ ਕੈਲਸੀ ਵੁੱਡਲੋਨ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.facebook.com/hbpmkw/