ਵਾਸਕੇਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 150 ਸਕੇਟ ਦਿਵਸਕੈਮਕੋ ਮੇਵਾਸਿਨ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਅਨ ਵਿੰਟਰਸ਼ਾਈਨਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ, ਇਨਾਮਾਂ, ਮੁਫਤ ਹੌਟ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।

ਨਿਊਟ੍ਰੀਅਨ ਵਿੰਟਰਸ਼ਾਈਨਜ਼ ਸਕੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ

ਜਦੋਂ: ਜਨਵਰੀ 25, 2020
ਟਾਈਮ: ਦੁਪਹਿਰ - 4 ਵਜੇ
ਕਿੱਥੇ: ਮੇਵਾਸਿਨ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ, ਬੇਸਬਰੋ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਪੈਡੀਨਾ ਸੀ.ਆਰ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.facebook.com/Meewasin/