ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕਸ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮਦਰ ਪ੍ਰਫਾਰਮ ਵਿਚ (ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਫਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ@ਫਾਮਿਲੀਫੂਨ ਕੈਨਡਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ