ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਨੋਰੰਜਨ (ਮਾਰਚ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ)

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਨ ਹਨ! ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ, ਇਵੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ 604-432-6359 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ.

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਾਰਕਸ

ਬਰਨਬੀ |ਕੋਕੁਟਲਮ | ਲੈਂਗਲੀ | ਮੈਪਲ ਰਿਜ | ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ | ਸਰੀ | ਵੈਨਕੂਵਰ |

ਬਰਨਬੀ:

ਨੇਚਰ ਹਾ Houseਸ ਵਿਖੇ ਬਸੰਤ ਬ੍ਰੇਕ ਰੱਦ ਕਰੋ

ਬਰਨਬੀ ਲੇਕ ਨੇਚਰ ਹਾ Houseਸ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜੰਗਲੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਸੰਤ ਦੇ ਬਰੇਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੁਫਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ.
ਜਦੋਂ: ਮਾਰਚ 18, 2020
ਟਾਈਮ: 10am - 3pm
ਕਿੱਥੇ: ਬਰਨਬੀ ਝੀਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ
ਨਿਰਦੇਸ਼: ਬਰਨਬੀ ਲੇਕ ਨੇਚਰ ਹਾ Houseਸ, ਐਕਸ ਐਨ ਐਮ ਐਕਸ ਪਾਈਪਰ ਐਵੇ, ਬਰਨਬੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲੋ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

ਬਰਨਬੀ ਲੇਕ ਦੇ ਪੰਛੀ

ਵਲੰਟੀਅਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਕਸੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਗਲਣ, ਚਿਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬੱਤਖਾਂ ਲਈ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਬਰਨਬੀ ਲੇਕ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਰਡ ਵੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ. ਮੁਫਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ.
ਜਦੋਂ: ਮਈ 3, 2020
ਟਾਈਮ: 11am - 2pm
ਕਿੱਥੇ: ਬਰਨਬੀ ਝੀਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ
ਨਿਰਦੇਸ਼: ਪਾਈਪਰ ਸਪਿੱਟ, 4519 ਪਾਈਪਰ ਏਵ, ਬਰਨਬੀ ਤੇ ਮਿਲੋ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

ਜੰਗਲਾਤ Fairy Gathering

ਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਵੇਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਨੋਮ ਡੀਪੋ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੁਫਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ. ਪਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਮੁਫਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ.
ਜਦੋਂ: ਮਈ 16, 2020
ਟਾਈਮ: 11am - 3pm
ਕਿੱਥੇ: ਬਰਨਬੀ ਝੀਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ
ਨਿਰਦੇਸ਼: ਬਰਨਬੀ ਲੇਕ ਨੇਚਰ ਹਾ Houseਸ, ਐਕਸ ਐਨ ਐਮ ਐਕਸ ਪਾਈਪਰ ਐਵੇ, ਬਰਨਬੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲੋ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

ਕੋਕੁਟਲਾਮ:

ਰੱਦ ਕਰੈਟਰ ਕੈਪਟਰਜ਼: ਰਹੱਸਮਈ ਅੰਡੇ ਦਾ ਕੇਸ

ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਅੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਈਸਟਰ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਾਪਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਾਗ ਕੱra ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੁਫਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ.
ਜਦੋਂ: ਅਪ੍ਰੈਲ 13, 2020
ਟਾਈਮ: 12pm - 3pm
ਕਿੱਥੇ: ਮਿਨੇਖਾੜਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ
ਪਤਾ: ਕੋਕਰੀ ਰੋਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ, ਕੋਕਿਟਲਮ ਵਿਖੇ ਮਿਲੋ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਈਗਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਡੇ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਛੀ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ. ਮੁਫਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ.
ਜਦੋਂ: ਮਈ 9, 2020
ਟਾਈਮ: 1pm - 4pm
ਕਿੱਥੇ: ਕਲੋਨੀ ਫਾਰਮ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ
ਪਤਾ: ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੋ, ਕਲੋਨੀ ਫਾਰਮ ਆਰਡੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੇ ਅੰਤ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

ਲਜ਼ੁਲੀ ਬੰਟਿੰਗ ਵਾਕ

ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਗਾਈਡਡ ਬਰਡਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਜ਼ੁਲੀ ਬੈਂਟਿੰਗਸ ਸਮੇਤ. ਮੁਫਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀ 5131
ਜਦੋਂ: ਜੂਨ 6, 2020
ਟਾਈਮ: 9am - 11am
ਕਿੱਥੇ: ਕਲੋਨੀ ਫਾਰਮ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ
ਪਤਾ: ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੋ, ਕਲੋਨੀ ਫਾਰਮ ਆਰਡੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੇ ਅੰਤ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

ਲੈਂਗਲੀ:

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਸੰਤ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਘਰ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਪੰਛੀ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਉੱਲੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾ ਕਰੋ. ਮਨੋਰੰਜਨ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ. ਮੁਫਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ.
ਜਦੋਂ: ਮਈ 16, 2020
ਟਾਈਮ: 1pm - 4pm
ਕਿੱਥੇ: ਕੈਂਪਬਲ ਵੈਲੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 20285 ਵੇਂ ਐਵੇ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ, ਲੈਂਗਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕੋਠੇ ਤੱਕ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

ਮੈਪਲ ਰਿਜ:

ਅਲਵਿਦਾ ਚੰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ!

ਸੈਲਮਨ ਫਰਾਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ. ਹੈਚਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ. ਸੈਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ. ਸ਼ਟਲ ਇਨਫੋ: ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਲਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (24789 ਡਿਵਡਨੀ ਟਰੰਕ ਆਰਡੀ., ਮੈਪਲ ਰਿਜ) ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸ਼ਟਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ.
ਮੁਫਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ.
ਜਦੋਂ: ਅਪ੍ਰੈਲ 26, 2020
ਟਾਈਮ: ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸਐਮ - ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸਐਕਸ
ਕਿੱਥੇ: ਕਨਕਾਕ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ
ਨਿਰਦੇਸ਼: 11450 256th ਸਟ੍ਰੈਟ ਤੇ ਮਿਲੋ, ਮੈਪਲੇ ਰਿਜ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ

ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਂ ਭਾਲੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਗਾਰਟਰ ਸੱਪ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ. ਮੁਫਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ.
ਜਦੋਂ: ਅਪ੍ਰੈਲ 26, 2020
ਟਾਈਮ: ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸਐਮ - ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸਐਕਸ
ਕਿੱਥੇ: ਕਨਕਾਕ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ
ਨਿਰਦੇਸ਼: 11450 256th ਸਟ੍ਰੈਟ ਤੇ ਮਿਲੋ, ਮੈਪਲੇ ਰਿਜ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ:

ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜੰਗਲੀਪਨ

ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਪੌਦਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿਓ. ਬੈਕ ਕਾountਂਟਰੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਲਓ. ਸਾਰੀ ਉਮਰ. ਮੁਫਤ.
ਜਦੋਂ: ਮਈ 17, 2020
ਟਾਈਮ: 11am - 3pm
ਕਿੱਥੇ: ਲੀਨ ਹੈਡਵਾਟਰਜ਼ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਕ
ਨਿਰਦੇਸ਼: ਲੀਨ ਵੈਲੀ ਆਰਡੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਿਰੇ, ਬੀ ਸੀ ਮਿੱਲ ਹਾ Houseਸ ਵਿਖੇ ਮਿਲੋ.
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

ਸਰੀ:

ਰੱਦ: ਸਾਲਮਨ ਭੇਜੋ

ਸੈਮਨ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿਚ ਛੱਡੋ. ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੈਚਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਫੰਡਰੇਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈਚਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੁਫਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ.
ਜਦੋਂ: 9 ਸਕਦਾ ਹੈ, 2020
ਟਾਈਮ: 11am - 3pm
ਕਿੱਥੇ: ਟਾਇਅਰਹੈਡ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: ਟਾਇਨਾਹੈਡ ਹੈਚਰੀ, ਸਰ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ 96th Ave ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ ਜਾਓ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

ਮੈਲ ਰਾਖਸ਼

ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੋ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਹੋਵੋ - ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੋ. ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਰਸੋਈਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ. ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਲਿਆਓ. ਉਮਰ 3 - 9 ਮੁਫਤ (ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ).
ਜਦੋਂ: ਮਈ 30, 2020
ਟਾਈਮ: 11am - 2pm
ਕਿੱਥੇ: ਸਰੀ ਬੈਨਡ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, 17775 104 Ave, ਸਰੀ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

ਵੈਨਕੂਵਰ:

ਪੋਸਟਡ ਰਾਤ ਦੀ ਕੁਐਸਟ

ਨਾਈਟ ਕੁਐਸਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਤਜਰਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈਂਟਰਨ-ਲਾਈਟ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ ਭਟਕੋ ਅਤੇ ਆੱਲੂਆਂ, ਗਿੱਲੀਆਂ, ਕੋਯੋਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਤ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ. ਨਕਦ-ਸਿਰਫ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਲੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਘ ਲਿਆਓ. ਟ੍ਰੇਲ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਅਤੇ ਸਟਰਲਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ. 1.5 ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ. ਇਹ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਇਵੈਂਟ ਹੈ. 2020 ਲਈ ਨਵਾਂ: ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ: ਮਾਰਚ 20 ਅਤੇ 21, 2020
ਟਾਈਮ: ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ - 9:30 ਵਜੇ
ਕਿੱਥੇ: ਪੈਸਿਫਿਕ ਆਤਮਾ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 16th Avenue ਉੱਤੇ ਪਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮਿਲੋ, ਬਲੈਂਕਾ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ 400 ਮੀਟਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.metrovancouver.org

mvLogo

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੇਖ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ!

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *

ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਫੈਮਲੀ ਫਨ ਵੈਨਕੁਵਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਘਰ-ਘਰ ਅਤੇ eventsਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ. ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਮੀਨੂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.