ਸਟੀਵਰਟ ਫਾਰਮ ਬਸੰਤ ਬਰੇਕਪਰਿਵਾਰ ਸਰੀ ਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੀਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਫਾਰਮ ਬਸੰਤ ਬਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ, 3 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ, 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ.

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੀਵਰਟ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਬਸੰਤ ਬਰੇਕ:

ਜਦੋਂ: ਮਾਰਚ 17 - 26, 2020
ਟਾਈਮ: 12pm - 3pm
ਕਿੱਥੇ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੀਵਰਟ ਫਾਰਮ
ਦਾ ਪਤਾ: 13723 ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਰੋਡ, ਸਰੀ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.surrey.ca