ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਤਾ (ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ, ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀਆਂ) ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਹਨ:

 • ਉਹ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਪੋਟਟਰ ਦੀ ਲੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹਨ.
 • ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੌਬਰਟਸਨ ਸਕ੍ਰਿਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਿਖਾਇਆ

ਪੇਪਰਡ੍ਰਾਈਵਰ FAQ

 • ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਟਰੈਨ ਨੇ ਟੈਂਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢੇ
 • ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਰਾਬ ਗਧਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਹੁੱਡ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ.
 • Mommy ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਡੈਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਓਰੇਸ ਲਗਾਉਣ
 • ਇਹ ਕਿਤਾਬ; ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਡੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵੇਹੜਾ ਬੈਲਿਸਟਿਕਸ

 • ਬੈਂਕ ਆਫ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ
 • ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਪੇਪਰ ਪੈਸੇ.
 • ਮੰਮੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ / ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ.
 • ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਚੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ.
 • ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਟਸ ਹਾਂ.