ਬਾਲਣ ਦਿਮਾਗ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਾਲਣ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ aਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲਰਾਂ ਲਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ.

ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ:

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.fuelingbrains.com

ਕੋਵੀਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਇੱਥੇ!

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ