ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਟਵਿੰਸ

ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਯੂਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਐਕਟਿਵ ਬਣੋ

ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਸਭਿਆਚਾਰ


ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ...
ਵਾਈਐਮਸੀਏ ਦਾ ਟੀਨ ਨਾਈਟਸ ਤੇ ਮੁਫਤ ਲਈ ਅਨੰਦ ਲਓ

***** The ਵਾਈਐਮਸੀਏ ਚੱਲ ਰਹੇ COVID-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ.**


ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ...
ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਕਲੱਬ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵਿਖੇ ਜੰਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

***** ਏਅਰ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ COVID-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ.ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ...