ਟੋਬੋਗਨਿੰਗ ਹਿਲਸ

ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਿਸਪ, ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਊਟਡੋਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ. ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:

ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਖੀ - ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਤੌਬਾਗਨ?

ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟੌਬਾਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ XONGX ਖਾਸ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਬੌਗਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਪਿਟਸ 14 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟਿਟੀ ਪਿਟਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ ...ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੋਵੀਡ -19 ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਫੈਮਲੀ ਫਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.