ਇਵੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਨ ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ!

ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ (ਆਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 800 ਪਿਕਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ) ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ of 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ


ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ.

ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਲੀ ਫੈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

  • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਵੈਂਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ toronto@familyfuncanada.com ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ! ਇੱਕ 150-200 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਦਾਖਲਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ.
  • ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਲਪ $ 150 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ.