ਡਾ coreਨਟਾownਨ ਕੋਰ ਵਿਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ! ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕਲਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆ outdoorਟਡੋਰ ਸਵੈਵੇਅਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਾਨੀ, ਸਥਾਨਕ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਨਵੇਂ - ਇਹ ਇਕ ਜੀਵਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੂਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੋ, ਘੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੌੜ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋ. ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ.

ਡਾowਨਟਾਉਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਵੈਵੇਜਰ ਹੰਟ:

ਜਦੋਂ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ, 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਟਾਈਮ: ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ
ਦਾ ਪਤਾ: 100 ਕਵੀਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਸਟ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਓਨ ਐਮ 5 ਐਚ 2 ਐਨ 2, ਕਨੇਡਾ
ਫੋਨ: 833-202-7626
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: Let'sroam.com