ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ - ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਦ - ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ!

ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ- ਬਰਨਬੀ:

ਸੰਮਤ: 11 ਅਤੇ 12 ਮਈ, 2024
ਟਾਈਮਜ਼: 11am-8pm (11 ਮਈ) | 11am-7pm (12 ਮਈ)
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: BCIT ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ
ਦਾ ਪਤਾ: 3700 ਵਿਲਿੰਗਡਨ ਐਵੇਨਿਊ., ਬਰਨਬੀ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: greatervanfoodtruckfest.com