ਸੈਂਟਾ ਸਕੇਟਿੰਗਜ਼

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ!

ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਚਆਰਐਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਸਥਾਨ

ਸੰਤਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Well, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈੱਡਫ਼ੋਰਡ ਪਲੇਸ ਮਾਲ ਹੈ! ਯੱਪ, ਸਾਂਟਾ ਵਿਚ ਰਡੌਲਫ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਮਕਣ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੈ. ਅੰਦਰ ...ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ