ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਨ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ!

ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ (ਆਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 800 ਪਿਕਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ) ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ of 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ


ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ.

ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਲੀ ਫੈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

  • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਦਾਖ਼ਲੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ.
  • ਅਸੀਂ $ 100 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀਲੀਫ਼ੈਕਸ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ.