ਰੰਗ ਬਰੱਸ਼ ਕੈਨਵਸਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ? ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ! ਕਲੌਰਬ੍ਰਸ਼ ਕੈਨਵਸ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕਦਮ-ਦਰ ਕਦਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਐਪਰਨ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ!

ਕਲਰਬਰਟ ਕੈਂਵੈਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ

ਜਦੋਂ: ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ
ਟਾਈਮ: ਬੇਡਫੋਰਡ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਕਿੱਥੇ: ਰੰਗ ਬਰੱਸ਼ ਕੈਨਵੈਸ ਸਟੂਡੀਓ
ਪਤਾ: 37 ਸ਼ੌਹਨਸੀ ਪਲੇਸ, ਬੈੱਡਫੋਰਡ
ਫੋਨ: 902-580-0425
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://colorbrushcanvas.ca/private-events/