fbpx

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣੇ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਨੰਦ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਵੈਂਟਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹਨ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਛੱਡੋ!

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਆਰ ਰਿਐਲਟੀ ਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰੋ! ਸੀਆਈਆਰ ਰੀਐਲਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ offeringੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਕ ਅਲਬਰਟਾ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਅਲਬਰਟਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ...ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ