fbpx

ਵੇਲੇਂਟਾਇਨ ਡੇ

ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਈਵੈਂਟ ਗਾਈਡ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਦਿਵਸ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ (ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਿਲਾਂ!) ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਹੈ।

ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਈਵੈਂਟ ਗਾਈਡ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)
ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ! ਕੈਲਗਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਗਾਈਡ

ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀ ਸਟੋਰ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਲੂਕ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ »