ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਿਡਜ਼ (ਫੈਮਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਿਡਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਘਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ. ਜਾਨਵਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ. ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੇਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ (ਛੋਟੇ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ) ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰੋ.

ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਘਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਗ - ਇਹ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਣ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਪੇਪਰ ਡੈਫੋਡੀਲਜ਼
ਜੱਗਲਿੰਗ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗਰਾਫਿਕ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਣਾਓ:

ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: natgeokids.com

ਕੋਵੀਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਇੱਥੇ!