ਕੋਵਿਡ-19 (ਉਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਫ-ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਵਿੰਟਰ-ਇਨ-ਮਾਂਟਰੀਅਲ-ਮਾਊਂਟ-ਰਾਇਲ-ਪਾਰਕ-©-ਵਿਲੇ-ਡੀ-ਮੌਂਟਰੀਅਲ।

ਮਾਊਂਟ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕ-©ਵਿਲੇ ਡੀ ਮਾਂਟਰੀਅਲ

ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਦਖਲ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਲੂਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ।ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

*ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਥਾਨਕ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ*

ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਲਈ ਜਾਓ

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ'ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਟ', ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ 4,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹਾਈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਓ

ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਲਿਓਨਾਰਡ ਕੋਹੇਨ ਲਈ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਪੇਂਟ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੂਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ.

 

ਮਾਊਂਟ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਮਾ Mountਂਟ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ, ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਲੰਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਾਰਕ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਲਚਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਉਂਟ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਵਰ ਝੀਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ. ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਛੋਟੀ ਝੀਲ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Scenic Outlooks ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਉਂਟ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟੋਇਰ ਡੇ ਲ'ਏਸਟ ਜਾਂ ਬੇਲਵੇਡੇਰੇ ਕੋਂਡਿਆਰੋਂਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30-40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 103-ਫੁੱਟ-ਉੱਚਾ ਕਰਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਜੋ 1924 ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਾਊਂਟ ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹਨ ਜੋ ਕਸਰਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਪੌੜੀਆਂ ਰੂਏ ਪੀਲ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਉਂਟ ਰਾਇਲ ਸ਼ੈਲੇਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ Belvedere Camilien Houde ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਪਾਟ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ 20-30-ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਰੂਏ ਪੀਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਪੌੜੀਆਂ (6k ਦੂਰੀ ਅਤੇ 107 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ) ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਲ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ.

ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰੋ

ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੈਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੌਕਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 'ਕਵਾਈ l'ਹੋਰਲੇਜ' ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਾਕਟਾਵਰ (ਟੂਰ ਡੀ ਲ'ਹੋਰਲੇਜ) ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਟ, ਟਾਵਰ 1922 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਲਾਚੀਨ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਹਰੀ ਜਾਓ

ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਚੀਨ ਨਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਚੀਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਲਈ ਲੈਚੀਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਚੀਨ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1825 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ Lachine ਰੈਪਿਡਜ਼ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਨਦੀ 'ਤੇ, ਲਾਚੀਨ ਨਹਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਹਰੀ ਬਚਣ ਹੈ। 14km ​​ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਹਰੀ ਥਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਨਾਲ ਲੈਚੀਨ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ)।

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਸਹੀ, ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।